Information
ผอ.สพม.14 ร่วมกิจกรรมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 16 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดภูเก็ต โดยภาคเช้าร่วมพิธีน้อมรำลึกบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ภาคบ่ายร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างความรัก สามัคคีระหว่างสังกัด สพป.ภูเก็ต และ สพม.14 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และภาคค่ำร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ ทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรีภูเก็ตจำนวน 166 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน