Information
สพม.14 พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก สามัคคี ในโอกาส ปีใหม่ 2651
       วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ แลกของขวัญ ในโอกาสปีใหม่ 2561 แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ โรงแรมเอราวัณรีสอร์ท อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด