Information
สพม.14 พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก สามัคคี ในโอกาส ปีใหม่ 2651
       วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ แลกของขวัญ ในโอกาสปีใหม่ 2561 แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ โรงแรมเอราวัณรีสอร์ท อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน