Information
สพม.14 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561
       เช้าวันที่ 5 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำข้าราชการและลูกจ้างทุกคนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน