Information
สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
       นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ม ีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดบูธนิทรรศการผลงานของนักเรียน ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสนิท แย้มเกษร ผ ู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด และในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สพม.14 ได้แต่งตั้งคณะทำงานจากเขตพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาในการแข่งขันตามศูนย์แข่งขันต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน