Information
สพม.14 ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
       วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาน และสตรีพังงา รวมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย) ภายใต้สโลแกน "เพื่อพังงาต้องกล้าคิด พบทุจริตต้องกล้าชน" โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ชนะการประกวดคำขวัญการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน