Information
ผอ.สพม.14 เข้าพบบุคคลสำคัญแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
       วันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำกระเช้าเข้าคารวะบุคคลสำคัญในจังหวัดพังงา มีศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายอำเภอเมืองพังงา พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดประชาสันติ พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล และนายธีระชัย สังข์ทอง อดีตประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อแนะนำตัว ทำความรู้จัก และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คนใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน