Information
ต้อนรับนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.15 ช่วยราชการ สพม.14
       วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และบุคลากร ร่วมต้อนรับนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม. 14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน