Information
ผอ.สพม.14 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทุกคน จำนวน 40 คน เพื่อพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แนวทาง หลักคิดในการปฏิบัติงาน ข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ได้มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และของกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 การกำหนดการแต่งกายในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังบุคลากร การย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) กำหนดการเลือกตั้งศึกษานิเทศก์ การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน