Information
สพม.14 ชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7
       นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระการประชุมดังนี้ ชม VTR รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท ี่ออกอากาศในวันที่ 24/11/2017ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เด็ก และสังคม เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมกันรณรงค์ ป้องกัน อย่าให้เกิดขึ้น การชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวง 26 วัน ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมชมประมาณ 2,900โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมชม จำนวน 377,144คน การลงพื้นที่ ไปสำรวจ และให้กำลังใจโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี ชื่นชมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ที่สร้างเครือข่ายคุณภาพการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่นำการบริหารโรงเรียนโดยใช้ระบบ PPT Model มาใช้ ทำให้ผลคะแนนเฉลี่ย O-Net ของโรงเรียน เพิ่มมากขึ้น ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนในจังหวัดพังงา เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ คือโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนคุระบุรีและโรงเรียนสุวรรณคูหา จังหวัดพังงา ชม VTR เรื่องนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา โดยศูนย์เฉพาะกิจ ดูและและช่วยเหลือนักเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการ “วิ่ง 31ขา สามัคคี ปีที่ 13”จัดโดย สพฐ. ร่วมกับบริษัท AP HONDA และให้สำรวจความเสียหาย หากพื้นที่ใดต้องปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน ให้แจ้งมายัง สพฐ.
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน