Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอศึกษาดูงาน สพม.14 เรื่องการบริหารจัดการและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มต่างๆ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน