Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2560
       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2560 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ได้เป็นประธานการประชุม พบปะ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน โดยให้นโยบายหลักการทำงานไว้ 3 เรื่อง คือ

       1.การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในองค์กร

       2. การทำงานแบบพี่แบบน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็คุยกันภายในครอบครัว (we are family )

       3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

       และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพฐ. จำนวน 2 โรง ได้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับรางวัลระดับเงิน และโรงเรียนปากจั่นวิทยารับรางวัลระดับทองแดง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน