Information
ชาว สพม.14 ต้อนรับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14
       คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตลอดจน บุคคล หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมต้อนรับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

       นายประพัทธ์ รัตนอรุณ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู 2 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช การรับราชการ เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งครูใหญ่ที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชัยบุรี และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลงานรางวัล รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านวิชาการ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน