Information
ร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาคใต้
       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดละ 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนบูรณาการด้านการศึกษาของภาคใต้ และโครงการสำหรับบรรจุลงในแผนฯ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย นายนรภัทร ปลอดทอง ผ ู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 11 จังหวัด รวม 250 คน ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน