Information
เลขาธิการ กพฐ. เร่งหาแนวทางช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
       นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ภาคใต้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เขตพื้นที่ภาคใต้ที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์ความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ การดำเนินการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น แผนงานหรือแผนฟื้นฟู ตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ได้มีการประชุมมอบนโยบายผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง สพป.เลยเขต 1 โดยมีนางสาว สุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน