Information
เลขาธิการ กพฐ. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา
       นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา โรงเรียนเมืองพังงา โรงเรียนคุระบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เพื่อตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ รับทราบข้อมูลสภาพปัญหาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเร่งหาแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนา โดยเฉพาะโรงเรียน คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และโรงเรียนคุระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สินามิ และเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและมีพระราชดำริฯ ให้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผอ.สพป.พังงา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานให้ข้อมูลต่อเลขาฯ กพฐ.
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน