Information
กิจกรรม 5 ส. สพม.14 รวมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 นำข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 พร้อมทั้งลูกจ้างจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีกิจกรรมรื้อถอนดอกดาวเรืองหน้าสำนักงาน ปรับพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ด้านหน้าและหลังอาคาร เก็บกวาดขยะและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปลูกต้นไม้ เพื่อให้สำนักงานมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสำนักงาน ที่น่าอยู่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สพม.14 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน