Information
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดระนอง
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชมการแข่งขัน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด