Information
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดระนอง
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชมการแข่งขัน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน