Information
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ด ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียน สำหรับการแข่งขันจ ัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ท ี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป หลังจากพิธีเปิด นายศวิษฐ์ ศรีสง และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชมการแข่งขัน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด