Information
ต้อนรับ ปลัด ศธ.และเลขาฯ กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพังงาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม และ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ สพป.พังงา ซึ่งประสบภัยจาก สึนามิ เมื่อ ปี 2547 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการติดตาม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ช่วยเหลือปรับปรุงและเร่งพัฒนา สภาพทางกายภาพ สภาพแวดล้อม ของโรงเรียน ให้สมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เป็นโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริฯ ให้มีความพร้อมทั้งสภาพทางกายภาพ และ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายประชารัฐและการสร้างห้องเรียนอาชีพ เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักเรียน เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกด้าน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน