Information
สพม.14 รับชมพุธเช้า..ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4 / 2560
       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อกสุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม โดยมีประเด็นข่าว 1) ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 3) ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ สพฐ. (MIS) 4) สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ PISA 2018 5) ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 6) การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง 7)การสอนภาษาไทยโดยใช้สีประจำอักษร ของ รร.บ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต1 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน