Information
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตจังหวัดพังงา
       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนสตรีพังงา และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา สำหรับการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพม.14 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต ระนอง โดยจังหวัดพังงาจัดการแข่งขันวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองจัดการแข่งขันวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด