Information
แสดงความยินดีและส่งผอ.ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ย้ายไป สพม.13
       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และเลี้ยงส่งในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ( ตรัง กระบี่) ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดพังงา และ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพม.13 โดยตอนเช้าก่อนเดินทางมีการมอบช่อดอกไม้จากบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดี และเดินทางไปยังจังหวัดตรัง โดยมีว่าที่ร.ต. นพดล รักษ์แก้ว รองผอ.สพม.13 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.13 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน