Information
ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
       วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ร่วมรัฐพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานวางพวงมาลาและถวายบังคม พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน