Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.8
       วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 50 คน โดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงาน การบริหารจัดการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีการต้อนรับ ณ ห้องประชุมเขาทอยและ เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกลุ่มต่างๆ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน