Information
ร่วมร้องเพลงชาติไทยรำลึกธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
       วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำข้าราชการในสังกัดร่วมกับจังหวัดพังงา ร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด