Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา
       วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา โดยเรียกจาก นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากโครงการทุนศึกษาการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาขาดแคลน รุ่นที่ 2 ปี 2557 จำนวน 5 คน ได้แก่วิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 2 คน วิชาการสอนภาษาเยอรมัน 1 คน วิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส 2 คน จากบัญชี กศจ.ภูเก็ต จำนวน 6 คน ได้แก่วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 คน วิชาเอกนาฎศิลป์ 1 คน และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 คน จากบัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คน ได้แก่วิชาเอก สุขศึกษา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้พบปะ พูดคุย ปฐมนิเทศ ให้ข้อคิดในการทำงาน เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองและบุคคลครอบครัว เพื่อลงใน กคศ.16 เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนวิทยาฐานะ การปฏิบัติหน้าที่ของครู จะต้องให้นักเรียนมีความสนใจ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา การวางตัว ปรับตัวอยู่สังคมของโรงเรียน สามารถเข้ากับคนอื่นได้ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ และสุดท้ายฝากในเรื่องของ กฎ ระเบียบแบบแผนของข้าราชการ เช่น การแต่งกาย การลาประเภทต่างๆ และเรื่องการประเมิน ทุกคนจะต้องผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 8 ครั้ง ในเวลา 2 ปี
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน