Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 3 / 2560
       วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2560 เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งข้อมูล แนวปฏิบัติ การติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ของ สพม.14 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวม 35 คน โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ที่ได้รับคัดเลือกในระดับสพฐ.ก่อนเริ่มประชุม จำนวน 4 ราย ได้แก่นายทวี เตชะภัทรวรกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ว่าที่ร.ต.สมชาย เลิศภัทรมนัส ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นางพรทิพย์ มินทราเวช ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายกฤษฎา ขันธ์ทอง ครูโรงเรียนเมืองถลาง มอบโดย ผอ.สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบแทน ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด