Information
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ภูเก็ต สพม. 14 พัฒนาครูดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
       วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมครู เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านดูแลและควบคุมความประพฤตินักของเรียน ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตให้กับครูที่รับผิดชอบ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำกับดูแลนักเรียนในโรงเรียนต่อไป สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยา จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด