Information
ประชุมผู้กำกับห้องสอบระบบทดสอบครูด้วยระบบ TEPE Online
       10 สิงหาคม 2560 สพม.14 จัดประชุมผู้กำกับห้องสอบระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบTEPE Online โดยมี นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมและ มีครูคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคารและกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้จะมีการทดสอบเสมือนจริง ในวันที่19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดยมีครูผู้เข้าสอบจากสังกัด สพม.14 สพป.พังงา สพป.ภูเก็ต และสพป.ระนอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด