Information
สพม.14 ประเมินความรู้ครูสอนภาษาจีนชาวไทย
       เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม ที่ผ่านมา สพม.14 ดำเนินการประเมินความรู้ครูสอนภาษาจีนชาวไทย ภายใต้โครงการสำรวจศักยภาพครูสอนภาษาจีน เพื่อการพัฒนาการต่อยอด ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 36 คน ขาดสอบ 1 คน การสอบดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด