Information
สพม.14 ถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ
       เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อสีบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ณ ที่พักสงฆ์ป่านิธิมงคล ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด