Information
สพม.14 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยพนักงานราชการในสาขาวิชาเอกภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาจีน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) มีการสอบภาคปฏิบัติ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบ และได้มีการประกาศผลการคัดเลือกหน้าเว็บไซต์ สพม.14 แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยลูกจ้างชั่วคราวทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 ของวิชาเอกเอกคณิตศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาจีน และลำดับที่ 1-3 ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับพนักงานราชการทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ทั้งสองสาขาวิชาเอก คือ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 6 เดือน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด