Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
       วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งข้อมูล แนวปฏิบัติ การติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ของสพม.14 โดยกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผ ู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ที่ห้องประชุมมัลติมีเดียร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด