Information
“วันดีบุก” ปี 2560
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน “วันดีบุก ปี 2560” และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าและแขกผู้เกียรติร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
       นายกำจร อุทัยวัจนพันธ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดให้เป็น “วันดีบุก” ให้เป็นวันกำเนิดโรงเรียนโดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7ได้พระราชทานนามโรงเรียนตามคำกราบบังคมทูลของนายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามว่า “ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2472 ซึ่งโรงเรียนได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7 และเพื่อรำลึกคุณของผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียนทื้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีกิจกรรม สักการะ พิธีสงฆ์ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และทำบุญไถ่ชีวิตโค
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด