Information
รมช.ศธ. (มล.ปนัดดา ดิศกุล) พบปะ นักเรียน คณะครูผู้บริหารโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา พบปะ และบรรยาย เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา แก่นักเรียน คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและทรงเป็นนักพัฒนาการศึกษา โดยมีนายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด