Information
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ศาลากลางหลังจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด เขตอำเภอเมือง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 14 จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจังหวัดพังงา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
       ขอบคุณ เจ้าของภาพถ่ายสมเด็จพระเทพฯ / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด