Information
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) จังหวัดพังงา
       วันนี้ (17 พ.ค.2560) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14และข้าราชการลูกจ้าง สพม.14 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) โดยส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานและพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่ร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 สัปดาห์/ครั้ง เพื่อร่วมรับประทานอาหารตอนเช้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ และช่วงท้ายได้มีการมอบป้ายให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด