Information
สพม.14 บรรจุครูใหม่ 40 อัตรา
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 40 อัตรา โดยบรรจุโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา 15 อัตรา จังหวัดภูเก็ต 6 อัตรา และจังหวัดระนอง 19 อัตรา ซึ่งในวันนี้มีผู้มารายงานตัว จำนวน 35 คน ส่วนอีก 5 คน กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องไปเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9 -15 พฤษภาคม 2560
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ปฐมนิเทศ ให้ความรู้ ข้อคิด แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ เกี่ยวกับโครงสร้างและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครู โดยได้พูดเน้นย้ำว่าครูบรรจุใหม่จะต้องเรียนรู้กฎ ระเบียบวินัย เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง จะต้องเรียนรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการ และที่สำคัญคือเรียนรู้การปรับตัวในการทำงานโดยใช้หลักของการครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีความสุข
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด