Information
ต้อนรับกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ในระดับประเทศ โดยการประเมินภาคพื้นที่ มีนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการประเมิน นักเรียนที่ดำเนินการโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการประเมิน และคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และมีการเยี่ยมศูนย์เพื่อนใจ โดยมีนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดระนอง นายอำเภอเมืองระนอง ตำรวจ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด