Information
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะลูกจ้าง สพม.14
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง สพม.14 ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2560 โดยมีกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างแนวคิดและทักษะการปฏิบัติงานโดยมีการฝึกปฏิบัติงานฝึกทักษะความรู้ ความสามารถ ตกแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ จับจีบผ้า เย็บผ้าตกแต่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานพิธีเปิด พบปะ ให้ข้อคิดกับลูกจ้างและนางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ชี้แจงให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาลูกจ้าง ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2560 เดินทางศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมทั้งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
       เรวดี…ข่าว / Cr ภาพโดยเครือข่าย
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด