Information
ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
       วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมประกอบพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
       "วันจักรี" ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 6 เมษายน 2325 พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ซึ่งกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมา โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อรักษาบ้านเมือง ปกป้องแผ่นดินไทย และทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
       สุภารัตน์ .. ภาพ /เรวดี .. ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด