Information
อบรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจ้างครู บุคลากร และสวัสดิการเงินประกันสังคม
       วันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการพัฒนาอบรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจ้างครู /บุคลากร และสวัสดิการเงินประกันสังคม โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเป็นผู้กล่าวรายงาน มีรองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้จากกองทุนประกันสังคมนอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำเดือน และวิธีปฏิบัติแนวทางการเบิกจ่ายเงิน แก่พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สพม.14 จำนวน จำนวน 70 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร จากนางสาวจินตนา เพ็ชชะนะ หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด