Information
ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพม.14
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สังกัด สพม.14 ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จังหวัดพังงา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเมืองถลาง จังกวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีระนอง และโรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง เพื่อประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยประเมินด้านเอกสารและลงพื้นที่ฯ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่ฯ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดในการขอรับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศต่อไป
       Cr ภาพ เครือข่าย / เรวดี…ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด