Information
แสดงความยินดีบุคลากร สพม.14 สอบบรรจุเข้ารับราชการกรมการปกครองได้
       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งนางสาวรัตนา ขำสะอาด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี ในโอกาสที่สอบบรรจุเข้ารับราชการของกรมการปกครองได้ โดย ผอ.สพม.14 ได้กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึก รวมทั้ง รองผอ.สพม.14 บุคลากรร่วมกันแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด