Information
สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
       วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม,14 ร่วมงานประกวดจังหวัด และ ชมรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 19 มีนาคม 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.14 นายสุนทร รักเมือง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีผู้สอบจำนวน 31 คน โดยนายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.พังงา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ก่อนดำเนินการสอบ เน้นย้ำให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และให้มีการจับฉลากแบ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ออกเป็นสองชุด ใช้ห้องสอบ 2 ห้อง ในการดำเนินการสอบ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด