Information
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานและดำเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเขาทอย เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผอ.สพม.14 ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดขึ้น ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆของ สพม.14 ที่จะต้องดำเนินการ รวมทั้งได้มอบนโยบายแนวปฏิบัติในการทำงาน ให้กับข้าราชการและลูกจ้างทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ได้มีการแจ้งข่าวกิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกันและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด