Information
ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
       วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม,14 ร่วมงานประกวดจังหวัด และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560 และให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมประกวด ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และมีคณะผู้บริหารจังหวัด นำโดยนายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัง นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลการประกวด โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาผ่านเข้าสู่ต้นแบบระดับเพชร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผ่านต้นแบบระดับทอง ซึ่งจะเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด