Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสองระดับประเทศ)
       เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง สพม.14 เป็นศูนย์สอบที่ 28 มีนักเรียนที่ เข้าสอบจาก สพม.13 และสพม.14 จำนวน 197 คน ขาดสอบ จำนวน 23 คน โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้พบปะและชี้แจงแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการคุมสอบก่อนดำเนินการสอบ มีผู้แทนจาก สพฐ. นางสาวอารยา สระแก้ว และนางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้ พร้อมกับ รับมอบข้อสอบหลังจากดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อย
       เรวดี...ข่าว/ ธีรชล..ภาพ
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด