Information
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สภากาแฟยามเช้า” จังหวัดพังงา ครั้งที่ 7
       วันที่ 8 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สภากาแฟยามเช้า" จังหวัดพังงา ครั้งที่ 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการพบปะพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 อำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยการจัดเลี้ยงอาหารมีนักศึกษาวิทยาเทคนิคพังงา หลักสูตรด้านการอาหารและ การโรงแรมเป็นผู้จัดทำอาหารและคอยบริการให้การต้อนรับ นอกจากนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.14 โรงเรียนอนุบาลพังงา และโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา โชว์ผลงานการร้องเพลง และเป่าขลุ่ย ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 สร้างความชื่นชมให้กับผู้ร่วมงานและช่วงท้ายของงานได้มีการมอบป้ายให้กับอัยการสูงสุดซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด