Information
สพม.14 รับชมถ่ายทอดสดประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สพม.14 โดยนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากร สพม.14 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 มีการบรรยาย และ Workshop PLC ( Profasional Learning Community) การเรียนรู้แหล่งชุมชนสู่วิชาชีพ โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากรผู้นำในการทำ Workshop และร่วมวิพากษ์การดำเนินการกระบวนการ PLC ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางอินเตอร์เน็ต ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับชมพร้อมกัน และในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซมหานาค กทม. ขอบคุณ Cr ภาพเครือข่ายสถานศึกษา / เรวดี...ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด